+31 (0)497 369555 info@prowork.nl

Project M, vernieuwbouw luxe villa

De komende maanden wil ik jullie in deze serie blogs meenemen in een recent opgestart project. De vernieuwbouw van een luxe villa in de Brabantse Kempen. We laten graag zien hoe het gehele proces verloopt van advies tot realisatie.

Stap 2 Verdieping prijsraming en technisch ontwerp

Na het bereiken van overeenstemming is het tijd voor een verdieping van ons aanbod. Samen met mevrouw doorlopen we de gehele offerte en wordt een begin gemaakt van het technisch ontwerp. De bouwtekening per etage ligt gereed, samen met een kleurenset fineschrijvers. Per vertrek lopen we samen de woning door en worden de technische voorzieningen ingetekend. Elk onderdeel met een eigen kleurtje. Per ruimte kijken we kritisch welke voorzieningen nodig zijn en op welke locatie. Met onze offerte en het opgestelde lichtplan als leidraad. Wandcontactdozen, aansluitpunten voor TV/internet, welke tasters of bedieningspanelen op welke locatie. Een aantal voorgestelde armaturen blijkt toch te groot, hier en daar een aanpassing van de wandcontactdozen. Er wordt nogmaals nagedacht over het gebruik van een ruimte en hier en daar vinden aanpassingen plaats.

 

Mevrouw gaat naar huis met de opdracht voor de architect voor een aantal aanpassingen. Wij gaan onze offerte finetunen en de technische tekening digitaal vastleggen middels CAD. Op de achtergrond onderhouden we contact met de aannemer, architect en w-installateur.

Intussen wordt er gestart met de sloopwerkzaamheden van de woning. We bouwen de bestaande meterkast om naar een bouwkast zodat er veilig gewerkt kan worden tijdens de bouw. Wanneer de tijd daar is kan gestart worden met de onze eerste werkzaamheden. Als alle tekeningen gereed zijn, vindt intern overdracht plaats naar onze monteur voor een vlekkeloze montage en integratie.

 

In de volgende blog, stap 3; aan de slag met de fundering van de elektrotechnische installaties

 

 

voorbereiding domotica installatie

Pin It on Pinterest